Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
huvuddiagnos
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • huvuddiagnos
Definition
det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut
Anmärkning

Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos om flera diagnoser kan komma ifråga. För mer information, se
[[https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/gemensam-information…]]

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2011