Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
diagnos
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • diagnos
ÅHS Defintion
En diagnos är information om vilka sjukdomar och andra hälsotillstånd som föreligger. En diagnos ställs av läkare/tandläkare.
Definition
bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion
Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Senast beslutad 2011