Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
diagnoskod
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • diagnoskod
Definition
statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem
Anmärkning

Man skiljer på att ställa diagnos och att klassificera eller koda en diagnos. I det första fallet görs en bestämning av patientens tillstånd. I det andra fallet väljer man vilken eller vilka koder som bäst beskriver den ställda diagnosen med hjälp av en statistisk klassifikation såsom ICD-10-SE. Denna klassifikation innehåller även symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden, vilka också kan ges en diagnoskod.

För mer information, se:[[https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/gemensam-information…]]

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2011