Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
bidiagnos
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • bidiagnos
Definition
annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling under en vårdkontakt
Anmärkning

Flera bidiagnoser kan anges. För mer information, se [[https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/gemensam-information…]]

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2011