Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
dos
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • dos
Definition
(inom läkemedelshantering:) mängd av ett visst läkemedel med en given styrka, som ska administreras
Anmärkning

Dosen till en enskild patient uttrycks med ett siffervärde och en dosenhet. Den uttrycks som ett exakt värde, t.ex. 2 tabletter; 20 mg, eller ett intervall, t.ex. 2–3 tabletter.

Termen dos används även inom andra terapiområden, t.ex. nutrition.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2021