Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
dosering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • dosering
Definition
(av läkemedelsprodukt:) uppgift om dos och periodicitet
Källa till definition
3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Anmärkning

Exempel på doseringar: 1 tablett 2 gånger om dagen; en inhalation var sjätte timme; 1 tablett som en engångsdos, 1–2 tabletter vid behov.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2019