Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
doseringsintervall
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • doseringsintervall
  • administreringsintervall
Definition
tidsintervall mellan administreringstillfällen av samma läkemedelsprodukt
Anmärkning

Exempel:
I doseringen 1 tablett dagligen är doseringsintervallet 24 timmar.

I doseringen 1 tablett 2 gånger om dagen är doseringsintervallet 12 timmar.

Ibland är det inte praktiskt möjligt eller önskvärt att administrera med exakt lika doseringsintervall.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2011