Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
doseringsanvisning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • doseringsanvisning
Definition
(för läkemedelsprodukt:) beskrivning av dosering, användning och ändamål riktad till patient
Anmärkning

Anvisningar beträffande dosering, användning, ändamål och behandlingstid ska lämnas på receptet så att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt.

Doseringsanvisning är egentligen inte en fackspråklig term utan snarare en rubrik för de olika informationsmängder som ska ingå i receptet.

Exempel på beskrivning av användning är intas i samband med måltid.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2013