Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
behandlingstid
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • behandlingstid
Definition
(på recept:) tidsperiod under vilken en förskriven läkemedelsprodukt ska användas per expediering
Anmärkning

Ligger till grund för apotekets beräkning av läkemedelsmängd.

På receptet anges antingen mängd eller behandlingstid.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2005