Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
behandlingsändamål
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • behandlingsändamål
Definition
(om läkemedel:) ändamål med behandlingen
Anmärkning

I samband med en läkemedelsordination kan ordinatören ange ett eller flera behandlingsändamål.

Vid förskrivning av läkemedel ska behandlingsändamål anges i receptet. Vid expediering på apotek skrivs informationen ut på etiketten som sätts på förpackningen.

Ändamålstexten har patienten som mottagare och uttrycks därför allmänspråkligt. Exempel på ändamålstext: mot bihåleinflammation, mot smärta, vätskedrivande, förebygger karies.

Behandlingsändamål kan dokumenteras med hjälp av Nationell källa för ordinationsorsak (NKOO), som är ett strukturerat kodsystem för ordinationsorsaker. Se även Socialstyrelsens webbplats.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2021