Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
dosenhet
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • dosenhet
  • doseringsenhet
Definition
enhet för dos
Anmärkning

En dosenhet, t.ex. kapsel eller ml, används tillsammans med ett siffervärde för att uttrycka en dos till en enskild patient, t.ex. 1 kapsel eller 5 ml.

Dosenheten för ett läkemedel motsvaras exempelvis av:
-en måttenhet, t.ex. ml, mg eller E,
-en avdelad dos, t.ex. tablett, kapsel eller sprejning,
-en mindre exakt mängd, t.ex. applicering.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2021