Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
familjebesök
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • familjebesök
Definition
öppenvårdsbesök där en eller flera personer med nära relation till en patient tillsammans med patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal
Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Beslutad 2004