Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
anhörigsamtal
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • anhörigsamtal
Definition
möte där en eller flera personer med nära relation till en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med
Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Senast beslutad 2004