Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
gruppbesök
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • gruppbesök
Definition
öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal
Anmärkning

Gruppbesök kan vara t.ex. rökavvänjning i grupp, gruppbehandling inom psykiatrin eller hos sjukgymnast, profylaxkurser och diabetesutbildning.

För information om inrapportering till patientregistret, se:

[[https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/lamna-uppgifter-till-…]]

Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Senast beslutad 2006