Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
enskilt öppenvårdsbesök
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • enskilt öppenvårdsbesök
Definition
öppenvårdsbesök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal
Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Beslutad 2004