Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
öppenvårdsbesök
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • öppenvårdsbesök
Definition
vårdkontakt inom öppen vård som innebär fysiskt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal
Anmärkning

Det finns olika sätt att kategorisera öppenvårdsbesök. En indelning kan t.ex. göras efter
- var öppenvårdsbesöket sker: mottagningsbesök, eller hembesök
- om det är ett planerat eller oplanerat öppenvårdsbesök
- vilken personalkategori som patienten möter: läkarbesök, distriktssköterskebesök eller sjukgymnastbesök etc.

För vad som ska journalföras, se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: HSLF-FS 2016:40.

Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Senast beslutad 2017