Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
hembesök
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Ett hembesök är ett besök då en individuell vårdgivare besöker en patient där patienten befinner sig.