Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
förskrivning av hjälpmedel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förskrivning av hjälpmedel
Definition
åtgärd för att förse en person med hjälpmedel
Anmärkning

Notera att begreppet skiljer sig från begreppet förskrivning.

Inom hjälpmedelsområdet benämns den som utför åtgärden förskrivare. Denna term har dock en annan etablerad betydelse inom fackområdet vård och omsorg. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra att det rör sig om förskrivning av hjälpmedel.

Processen för förskrivning av hjälpmedel omfattar utprovning, eventuell specialanpassning, information, träning och uppföljning.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
Senast beslutad 2018