Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hjälpmedel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hjälpmedel
Definition
hjälpmedel för det dagliga livet eller hjälpmedel för vård och behandling
Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
2018