Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hjälpmedel för det dagliga livet
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hjälpmedel för det dagliga livet
Definition
individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning
Anmärkning

Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem och appar för påminnelser.

Förskrivs eller köps på konsumentmarknaden efter rådgivning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

De flesta hjälpmedel för det dagliga livet är medicintekniska produkter.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
2015