Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hjälpmedel för vård och behandling
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hjälpmedel för vård och behandling
Definition
förskriven medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning
Anmärkning

Exempel på hjälpmedel för vård och behandling är antidecubitusmadrass, cpap, handortos, insulinpump, nutritionspump, ståstöd och tensapparat.

Ordet ”avsedd” syftar på tillverkarens avsikt.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
2018