Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
administreringstillfälle
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • administreringstillfälle
  • doseringstillfälle
Definition
tillfälle för läkemedelsadministrering
Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2021