Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
läkemedelsadministrering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • administrering av läkemedel
  • läkemedelsadministrering
Definition
tillförsel av läkemedel till kroppen
Källa till definition
3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Anmärkning

Läkemedelsadministrering avser både när patienten ger sig själv ett läkemedel och när hälso- och sjukvårdspersonal tillför läkemedlet.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2017