Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
överlämnande av läkemedel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • överlämnande av läkemedel
Definition
det att ett läkemedel som ska tillföras till en patient lämnas över till patienten själv eller till en tredje person som administrerar läkemedlet
Källa till definition
3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Anmärkning

Den som administrerar läkemedlet till patienten kan, förutom patienten själv, t.ex. vara en närstående.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
2017