Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
biståndsutredning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • biståndsutredning
ÅHS Defintion
undersökning som syftar till att göra det möjligt för KST att fatta beslut i ett ärende som rör den enskildes behov av bistånd
Definition
undersökning som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende som rör den enskildes behov av bistånd enligt socialtjänstlagen
Anmärkning

Uppgifter i biståndsutredningen kan sammanställas i ett beslutsunderlag. En biståndsutredning kan tjäna som underlag till flera slutliga beslut. I biståndsutredningen ingår t.ex. att inhämta uppgifter om den enskilde, att sammanställa och analysera den insamlade informationen för att bedöma den enskildes behov av insatser.

Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Beslutad 2011