Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
handläggningsbeslut
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • handläggningsbeslut
Definition
beslut under handläggningen av ett ärende som kan påverka ärendets utgång men som inte avgör det slutligt
Anmärkning

Till exempel ett beslut om att kräva en komplettering från sökande, att begära in ett yttrande från en sakkunnig eller en annan myndighet, beslut om jäv, och beslut om att kalla in tolk.

Ett handläggningsbeslut i sig kan inte överklagas, men kan prövas i samband med att ett slutligt beslut överklagas.

Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Beslutad 2011