Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
handläggning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • handläggning
Definition
(inom socialtjänst:) förfarande som börjar med att ett ärende öppnas och efter utredning avslutas med ett beslut
Källa till definition
2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Senast beslutad 2021