Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hemsjukvårdsbesök
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hemsjukvårdsbesök
Definition
vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal
Anmärkning

Skilj från hembesök som hänförs till öppen vård.

I den nationella statistiken räknas endast hemsjukvårdsbesök som har dokumenterats i patientens journal.

Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Beslutad 2004