Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
dagsjukvård
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • dagsjukvård
Definition
öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver
Källa till definition
SKL:s verksamhetsstatistik enligt VI 2000
Anmärkning

Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård.
För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan.
Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2003