Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
övrig dagsjukvård
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • övrig dagsjukvård
Definition
annan dagsjukvård än dagkirurgi och dagmedicin
Källa till definition
SKL:s verksamhetsstatistik enligt VI 2000
Anmärkning

För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan.
Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2003