Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
dagkirurgi
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • dagkirurgi
Definition
dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning
Källa till definition
SKL:s verksamhetsstatistik enligt VI 2000
Anmärkning

Med kirurgisk åtgärd avses åtgärd enligt gällande operationsklassifikation.
För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan.
Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2003