Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
förstöra
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förstöra
Definition
(om prov:) göra odugligt för användning
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Anmärkning

Prov kan förstöras både avsiktligt (destrueras) och oavsiktligt. Ett förstört prov existerar inte längre som enskilt prov.

Ämnesområde
Biobanker
Beslutad
Beslutad 2009