Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
destruktion
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • destruktion
Definition
avsiktlig förstörelse
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Anmärkning

Som verb till substantivet destruktion används i första hand destruera men också det mer allmänna förstöra.

Ämnesområde
Allmänna begrepp
Beslutad
Beslutad 2009