Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
avidentifiering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • avidentifiering
Definition
(av prov eller personuppgift:) avlägsnande av koppling mellan prov eller personuppgift och provgivare
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Anmärkning

Vid avidentifiering fortsätter ett prov att existera som enskilt prov, men möjligheten att identifiera provgivaren via provet har upphört. Total avidentifiering är egentligen inte möjlig med biologiskt material, men termen används ändå när identifiering inte är möjlig med rimlig insats.

Ibland används uttrycket kassera som en samlingsterm för frasen avidentifiera eller destruera. Detta är otydligt och därför olämpligt. Gör i stället en tydlig skillnad mellan avidentifiera och destruera där det är lämpligt, och använd hela uttrycket avidentifiera eller destruera (respektive substantivuttrycket avidentifiering eller destruktion) i de fall båda avses.

Ibland används benämningen anonymisering som synonym till avidentifiering. Eftersom det ibland också används som överterm för både avidentifiering och pseudonymisering (dvs. att både avidentifiering och pseudonymisering skulle vara typer av anonymisering) avråder vi helt från användningen av anonymisering.

Ämnesområde
Personuppgifter
Beslutad
Beslutad 2009