Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
gruppboende
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • gruppboende
Definition
se under anmärkning till gruppbostad och särskilt boende för äldre
Ämnesområde
Insatser