Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
gruppbostad
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • gruppbostad
Definition
(inom socialtjänsten:) bostad med särskild service som är avsedd för ett begränsat antal personer som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
Anmärkning

Observera att en gruppbostad är ett boende (trots efterledet -bostad) som är till för personer som har behov av mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal. I gruppbostaden finns egna lägenheter och gemensamma utrymmen.

Ibland används benämningen gruppboende för boenden som enligt Socialtjänstlagen riktar sig till personer med demenssjukdomar och för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Ämnesområde
Insatser
Beslutad
Beslutad 2013