Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hemsjukvård
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hemsjukvård
Definition
hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden
Anmärkning

Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering.

Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet.

Skilj från öppen vård.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Senast beslutad 2017