Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
dagverksamhet
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • dagverksamhet
Definition
bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden
Anmärkning

Med dagverksamhet avses inte öppen verksamhet, som t.ex. kaféverksamhet och andra former av träffpunkter.

Ämnesområde
Insatser
Beslutad
Senast beslutad 2008