Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
dagverksamhet
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • dagverksamhet
Definition
verksamhet för social samvaro och annan aktivitet som inte är individuellt behovsprövad
Anmärkning

Exempel på öppen verksamhet är kaféverksamhet och andra träffpunkter som riktar sig till speciella målgrupper.

Ämnesområde
Insatser
Beslutad
Beslutad 2004