Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
alarmoperatör
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • alarmoperatör
Definition
person på larmcentral som tar emot larm, bedömer och prioriterar behov av hjälpinsatser eller vidarebefordrar larm till berörda instanser
Anmärkning

Exempel på berörda instanser är polis, hälso- och sjukvård eller räddningstjänst. Larmoperatörer är hälso- och sjukvårdspersonal i de fall de handlägger sjukvårdsärenden.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Senast beslutad 2008