Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
alarmcentral
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • alarmcentral
Definition
plats där larm tas emot och vidarebefordras till berörda instanser
Anmärkning

Exempel på berörda instanser är polis, hälso- och sjukvård eller räddningstjänst.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Senast beslutad 2008