Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ilastningsplats
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • ilastningsplats
Definition
(inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats där patient lastas i ambulans för transport till vårdenhet
Anmärkning

Ilastningsplats och hämtplats kan vara samma.

Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Senast beslutad 2007