Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hämtplats
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hämtplats
Definition
(inom ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk beredskap:) plats där personal i ambulanssjukvård hämtar patient
Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Senast beslutad 2008