Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
första hjälpen
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • första hjälpen
Definition
åtgärder som omedelbart måste vidtas för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner
Anmärkning

Första hjälpen kan utföras av såväl hälso- och sjukvårdspersonal som av lekman.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Senast beslutad 2007