Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
förstahandsutrustning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förstahandsutrustning
Definition
sjukvårdsutrustning som bärs individuellt och som innehåller sjukvårdsmaterial anpassat för att kunna utföra prehospital akutsjukvård
Anmärkning

Förstahandsutrustningen är utformad och förpackad så att den medger arbete och förflyttning i och genom trånga eller i övrigt svåra miljöer.

Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Senast beslutad 2007