Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
anmälningspliktig sjukdom
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • anmälningspliktig sjukdom
Definition
se under anmärkning till smittsam sjukdom
Ämnesområde
Smittskydd
Beslutad
Senast beslutad 2006