Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
smittsam sjukdom
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • smittsam sjukdom
Definition
sjukdom som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa
Källa till definition
1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168)
Anmärkning

Smittsamma sjukdomar indelas i samhällsfarliga, allmänfarliga och övriga smittsamma sjukdomar. Alla allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar är smittspårningspliktiga.

Exempel på samhällsfarliga sjukdomar: smittkoppor och svår akut respiratorisk sjukdom (SARS).

Exempel på allmänfarliga sjukdomar: salmonellainfektion, tuberkulos, HIV-infektion.

Exempel på övriga smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga utöver allmänfarliga: legionella-infektion, påssjuka, kikhosta.

Ämnesområde
Smittskydd
Beslutad
Senast beslutad 2006