Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
allmänfarlig sjukdom
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • allmänfarlig sjukdom
Definition
smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade
Källa till definition
1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168)
Anmärkning

Smittsamma sjukdomar indelas i samhällsfarliga, allmänfarliga och övriga smittsamma sjukdomar. Alla allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar är smittspårningspliktiga.

Exempel på samhällsfarliga sjukdomar: smittkoppor och svår akut respiratorisk sjukdom (SARS).

Exempel på allmänfarliga sjukdomar: salmonellainfektion, tuberkulos, HIV-infektion.

Exempel på övriga smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga utöver allmänfarliga: legionella-infektion, påssjuka, kikhosta.

Ämnesområde
Smittskydd
Beslutad
Beslutad 2006