Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
dosdispensering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • dosdispensering
Definition
(inom apoteket:) uttag ur tillverkarens originalförpackning och färdigställande av läkemedelsprodukter för varje administreringstillfälle till enskild person
Anmärkning

I färdigställandet ingår fördelning av läkemedelsprodukter för varje doseringstillfälle.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2005