Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
dosexpediering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • dosexpediering
Definition
läkemedelsexpediering som inkluderar dosdispensering
Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2005